Karelichy District

Karelichy District

 • 1Doroga Zamkov
  --/ 5分
  人 均
  ¥ 71
  地 址
  Krasnoarmeyskaya 9, 米尔231444 白俄罗斯
  Chapel and Burial Vault Svyatopolk-Mirskikh446
  Doroga Zamkov
 • 2Mirskiy Posad
  --/ 5分
  地 址
  Kirova 26, 米尔231444 白俄罗斯
  Chapel and Burial Vault Svyatopolk-Mirskikh665
  Mirskiy Posad
 • 3Cafe Mirum
  --/ 5分
  Chapel and Burial Vault Svyatopolk-Mirskikh126
  Cafe Mirum
 • Chapel and Burial Vault Svyatopolk-Mirskikh61
  Restoraunt Knyazheskiy dvor