Neo FaunaNeo Fauna CR

收藏
 • Neo Fauna旅游景点图片
 • Neo Fauna旅游景点图片
 • Neo Fauna旅游景点图片
 • Neo Fauna旅游景点图片
 • Neo Fauna旅游景点图片
 • Neo Fauna
 • Neo Fauna
 • Neo Fauna
 • Neo Fauna
 • Neo Fauna
0.0 / 5分
赫拉多拉景点排名第0共0个
成为首位评论者,告诉大家你的感受
0
旅行攻略
提到了这里
0%
去过赫拉多拉的驴友
来过这里

Neo Fauna是一个野生动物保护项目,致力于展览濒临灭绝的动物,并为它们能够繁殖提供帮助。

地址:
Jaco, Garabito Municipality, Costa Rica
电话:
+506 8811 9714

0.0

 • 5分
 • 4分
 • 3分
 • 2分
 • 1分
  暂无点评,马上成为第一位点评的驴友吧!